КЛЪСТЕР
ПРИРОДЕН ГАЗ

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Система за е-Обучение

  • Обучение в удобно за Вас време и място
  • Актуални учебни ресурси
  • Проверка на придобитите знания чрез онлайн тест
  • Участие в дискусии с други курсисти
  • Индивидуални консултации с преподавател

Членове